Regulamin

Właścicielem serwisu jest:

Drukon – Jakub Lehmann
62-004 Czerwonak
ul. Wrzosowa 10
NIP: 7772597504

Regulamin stanowi umowę zawartą pomiędzy firmą Drukon a Klientem korzystającym ze sklepu.
Zamówienie można złożyć po zapoznaniu się z regulaminem i zaakceptowaniu go.

Klient akceptując regulamin akceptuje również politykę prywatności i cookies.

1. Złożenie zamówienia

1.1 Zamówień można dokonywać jedynie po zarejestrowaniu się na stronie www.drukon.com

1.2 Zamówienia można składać całą dobę, 7 dni w tygodniu poprzez sklep internetowy.

1.3 Wszystkie ceny są podane przy każdym produkcie w złotych polskich. Podana cena jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta zamówienia i nie ulega zmianie.

1.4 Do każdego zamówienia wystawiane są faktury VAT na dane podane podczas rejestracji w serwisie, które są wysyłane w paczce wraz z wydrukami. Jeśli dane dostawy różnią się od danych adresowych firmy, na którą ma zostać wystawiona faktura, wówczas faktura wysyłana jest pocztą na adres firmy.

1.5 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen towarów i usług znajdujących się w ofercie, do wprowadzania promocji w sklepie oraz do jej odwoływania w dowolnym momencie.

1.6 Koszty dostawy zamówionych produktów, w jedno miejsce w Polsce pokrywa drukarnia. W przypadku, gdy wydruki danego zamówienia mają zostać wysłane pod więcej niż jeden adres w Polsce, wówczas wysyłka jest gratisowa tylko pod jeden z tych adresów , a pod kolejne adresy dodatkowo płatna. Wszystkie zamówienia wysyłane są firmą kurierską.

1.7 W chwili złożenia przez Klienta zamówienia powstaje automatycznie zobowiązanie finansowe z tytułu jego zrealizowania, które zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy (podany po złożeniu zamówienia) lub gotówką kurierowi przy odbiorze.

1.8 W przypadku anulowania zamówienia uprzednio opłaconego przelewem potrącane jest przy zwrocie pieniędzy za to zamówienie 4% jego wartości, acz nie mniej niż 10 zł, z tytułu kosztów administracyjnych. Wszystkie zwroty należności są realizowane w ciągu 7 dni roboczych.

2. Realizacja zamówienia - zobowiązania

2.1 Czas realizacji zamówienia:
- w przypadku przedpłaty liczony jest od zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym i zaakceptowania plików do druku, do momentu wysyłki towaru.
- w przypadku formy płatności za pobraniem liczony jest od zaakceptowania plików do druku, do momentu wysyłki towaru.

2.2 Termin realizacji zamówienia ustalony jest indywidualnie dla każdego produktu z oferty.

2.3 Termin realizacji podawany jest w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy.

2.4 W przypadku gdyby termin dostarczenia towaru nie został dotrzymany w przypadku "siły wyższej" – awarii, Klient zostanie o tym poinformowany drogą telefoniczną najpóźniej w ostatnim dniu wcześniej ustalonego terminu realizacji.

2.5 Dostępne formy płatności:
- Przedpłata na konto bankowe
- Pobranie – zapłata kurierowi przy odbiorze towaru (zamówienia do 1500 zł netto)

2.6 Prace w formie pliku elektronicznego drukowane są w postaci w jakiej zostały dostarczone przez Klienta. Podstawowe sprawdzenie poprawności do druku jest bezpłatne. Za sprawdzenie przyjmuje się sprawdzenie poprawności rozmiaru projektu, informacji o kolorystyce. Nie wprowadzamy poprawek, nie sprawdzamy poprawności merytorycznej, językowej jak również nie wprowadzamy innych modyfikacji do dostarczonych plików, jeśli nie zostało zlecone do wykonania opracowanie graficzne.

2.7 Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac oraz projektów wykonywanych na jego zlecenie, i w tym także za wszelkie naruszenia praw autorskich i innych praw osób trzecich.

3. Zwroty i reklamacje

3.1 Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone kurierowi w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem kuriera firmy spedycyjnej dostarczającej przesyłkę i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane. Głównym decydentem w tej sprawie jest firma spedycyjna.

3.2 Reklamacje dotyczące jakości druku przyjmowane droga mailową do 5 dni roboczych po zrealizowaniu zamówienia. Rozpatrzenie reklamacji trwa do 4 dni roboczych. W przypadku gdy reklamacja zostaje uznana, pełen nakład zareklamowanego zamówienia musi zostać nam zwrócony, w tym celu, na nasz koszt wysyłamy kuriera po odbiór towaru.

3.3 Reklamacje dotyczące różnicy kolorystyki wydruków z kolorystyką przesłanych plików do druku, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieni, nie stanowią podstawy do zwrotu i reklamacji towaru.

3.4 Jeśli powodem reklamacji są różnice w kolorze w stosunku do oczekiwań Klienta, wówczas reklamacja może zostać uznana jedynie, jeśli przed rozpoczęciem druku została dostarczona drukarni przez Klienta odbitka próbna - proof cyfrowy.

 


    Koszyk  

    Brak produktów

    Dostawa 0,00 zł
    Suma 0,00 zł

    Koszyk Realizuj zamówienie